Preču pasūtīšana, apmaksa, piegāde

1.       Pievienojiet preci grozam, noformējiet pasūtījumu un nosūtiet to mums. 

2.      Pēc pasūtījuma apstrādes mūsu menedžeris sazināsies ar Jums pa e-pastu un paziņos par preces pieejamību un piegādes termiņu.

3.      Par pasūtīto preci un piegādi Jūs varat norēķināties ar bankas pārskatījumu vai skaidrā naudā (Rīgas robēžās).

4.      Piegādi nodrošina kompānija-pārvadātājs (DPD, Venipak, Cargobus vai citi).

5.      Piegādes maksa visā Latvijā – tikai 19 EUR par vienu preces vienību.

6.      Piegāde tiek nodrošināta līdz mājas ārdurvīm. Par tālāko preču izkraušanu ir atbildīgs klients (pacelšana uz stāviem un t.t.) Prece netiek piegādāta uz vietām, kur transporta līdzekļiem aizliegts apstāties, tādēļ šajos gadījumos lūdzam pasūtījumā norādīt tuvāko vietu, kur transporta līdzekļiem atļauts apstāties.

7.      Ja kurjers nevar Jūs sazvanīt vai piegādes iespēja ir ierobežota (slēgtā teritorija, caurlaižu sistēma, ierobežota piebrauktuve), tad prece tiek aizvesta atpkalaļ terminalā. Atkārtotas piegādes izmaksas sedz klients.

8.      Par cik prece ir piegādāta no rupnīcas pēc individuāla pasūtījuma katrā konkrētā gadījumā, mēs nepieņemam to atpakaļ un neatmaksājam to vērtību.

 

Garantija

9.      Visām precēm garantijas apkalpošana tiek nodrošināta saskaņā ar preces ražotāja noteiktajiem garantijas nosacījumiem (2 gadi).

10.  Pirms sākt iegādāto preci izmantot, lūdzam rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju un preci lietot tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem, atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem

11.  Klienta pienākums ir rakstiski (pa e-pastu) paziņot par preces defektiem vai trūkumiem, precīzi aprakstīt problēmu, nosūtīt bildes. Garantijas gadījuma iestāšanās mēs paņemsim preci atpakaļ un nosūtīsim to uz servisa centru remontam, vai aizvietosim ar jaunu. Gaidīšanas laiks tiek atrunāts katrā gadījumā atsevišķi. Klienta pienākums ir saglabāt visus pirkuma dokumentus un oriģinālu iepakojumu. Prece bez oriģināla iepakojuma netiek pieņemta atpakaļ!

12.  Vairākos gadījumos apmaksāts rēķins-faktūra tiek uzskatīts par garantijas dokumentu (ja nav atrunāts savādāk).


Garantijas apkalpošana nav spēkā, ja precei: 

13.  ir mehāniski bojājumi, kas radušies klienta vainas dēļ;

14.  bojājuma rašanās iemesls nav atkarīgs no ražotāja vai pārdevēja, ja tiek konstatēts, ka bojāta preces garantijas plombe, sērijas numurs, ir notikusi instrukcijai neatbilstoša iekļūšana izstrādājumā un/vai pircējs pats mēģinājis novērst bojājumu;

15.  ir bojājumi, kas radušies dabas stihiju, zibens, ugunsgrēka, plūdu u.c. rezultātā;

16.  ja precei ir bojājumi, kas radušies svešu priekšmetu, šķidrumu, kukaiņu u.t.t., iekļūšanas rezultātā;

17.  ir bojājumi, kuru rašanās iemesls ir zemas kvalitātes ūdens (ar paaugstinātu kalcija, hlora, rūsas vai smilts saturu) izmantošana – īpaši attiecas uz Opti-myst un Mystic fires serijas kamīniem;

18.  ir bojājumi, kuru rašanās iemesls ir ķīmisku vielu iedarbība;

19.  ir bojājumi, kas radušies elektriskā sprieguma svārstību vai bojājumu gadījumā, komunikāciju un kabeļu parametru neatbilstības dēļ, kā arī citu sadzīves faktoru gadījumos (kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums u.c.);

20.  bojājumi radušies tādēļ, ka tā netiek izmantota paredzētajiem mērķiem;

21.  bojājumi radušies tādēļ, ka prece netika lietota saskaņā ar tās lietošanas instrukciju, ka netika ievēroti preces uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi, kā arī gadījumos, kad izstrādājums netika uzstādīts atbilstoši instrukcijai;

22.  izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas būs izraisījis šīs preces bojājumu;

23.  bija pārkāpti drošības tehnikas noteikumi vai ražotāja instrukcijas noteikumi.

 

Vispārējā drošības tehnika biokamīnu lietošanā

24.  Drošības tehnikas rekomendāciju ievērošana, kas sniegtas zemāk, ļaus izvairīties no izstrādājuma bojājuma, kā arī potenciāli bīstamu situāciju rašanās, kas var novest pie apkārtējo miesas bojājumiem.

25.  Zemāk sniegta vispārējā drošības tehnika ir paredzēta vairākumam biokamīnu. Tomēr, tāpat uzmanīgi jāizpēta instrukcijas, kas ir komplektā pie katra kamīna. Aizliegts izstrādājumu lietot telpā, kur platība mazāka, kā 20 м2.

26.  Biokamīnu nepieciešams uzstādīt tikai ugunsizturīgā materiālā (nišā). Pie nišas izgatavošanas iebūvējamam biokamīnam ņemiet vērā to, ka materiālam jābūt nedegošam.

27.  Neuzstādiet kamīnu telpās, kur liels caurvējš, blakus ventilatoriem, ventilācijas spraugām utt. 

28.  Blakus kamīnam jābūt ogļskābās gāzes (CO2 ) vai pulvera ugunsdzēšamajam aparātam.

29.  Uzstādot iekārtu, atcerieties, ka tai jābūt viegli demontējamai servisa darbu veikšanai.

30.  Degšanas procesā izdalās CO2 (ogļskābā gāze). Vienkārša telpas vēdināšana novērš izdalīto ogļskābo gāzi un nodrošina skābekļa pieplūdumu, kas nepieciešams uguns saglabāšanai.

31.  Nepieciešams nodrošināt pietiekamu dabīgo ventilāciju telpā, kurā izmanto biokamīnu. Nepieciešamības gadījumā, jāpastiprina ventilāciju, atstājot atvērtu logu vai durvis.

32.  Neieslēdziet kamīnu līdz tā pilnīgai un pareizai uzstādīšanai.

33.  Dažiem automātiskiem biokamīniem ir obligāti jāatstāj tukšu vietu zem tiem. Ir aizliegts iededzīnāt kamīnu uz cietas virsmas (piemēram, uz galda), tas var sabojāt kamīnu. Uzmanīgi lasiet instrukciju.

34.  Uzpildiet degvielas tvertni tikai pēc galīgās kamīna uzstādīšanas.

35.  Iekurt biokamīnu atļauts tikai personām, kas sasniegušas pilngadību.

36.  Aizliegts novietot biokamīnu vietās, kur rodas stiprs caurvējš, kā arī tuvu ventilatoriem vai analoģiskām iekārtām, kas kalpo kā telpu vēdinātāji.

37.  Aizliegts novietot iekārtu tur, kur atmosfērā var būt potenciāli sprāgstošas un/vai degošas vielas, piemēram, laku tvaiki, rūpnieciskie putekļi utt.

38.  Aizliegts izmantot biokamīna detaļas, kam ir mehāniski bojājumi.

39.  Sakarā ar to, ka biokamīna virsmas temperatūra ļoti augsta, nepieciešams sekot, lai bērni, dzīvnieki, kā arī apģērbs, mēbeles utt., būtu drošā attālumā no biokamīna. Pie ekspluatācijas iekārta stipri uzkarst un pieskaršanās tai var radīt ādas apdegumus.

40.  Aizliegts novietot iekārtu tuvāk, kā 100cm vietās, kur ir aizkari, žalūzijas, citi viegli uzliesmojoši priekšmeti.

41.  Aizliegts pārvietot iedegtu vai neatdzisušu biokamīnu. Biokamīna pārvietošana atļauta tikai pēc tam, kad degviela pilnībā sadegusi, bet kamīns atdzisis.

42.  Aizliegts atstāt iedegtu biokamīnu bez pieaugušo pieskatīšanas.

43.  Aizliegts patstāvīgi remontēt biokamīnu un ieviest izmaiņas tā konstrukcijā.

44.  Izmantojiet degvielu, ko rekomendējis izgatavotājs – tā deg, neradot/neveidojot kaitīgos izmešus un nerada smaku. Citu degvielas veidu izmantošana var novest pie tā, ka degšanas procesā izdalīsies gāzes, kas ir potenciāli bīstamas cilvēka veselībai.

45.  Degvielu nedrīkst lietot iekšķīgi, jo tā satur vielas, kas ir indīgas cilvēkam.

46.  Degvielu jāuzglabā drošā vietā, kas nepieejama bērniem, dzīvniekiem un citām nepiederošām personām.

47.  KATEGORISKI AIZLIEGTS papildus pieliet biodegvielu degšanas laikā – TAS IR DZĪVĪBAI BĪSTAMI! Nepieciešams obligāti nodzēst liesmas!

48.  Aizliegts kamīna iekšienē ievietot jebkādus priekšmetus vai vielas, izņemot to, ko sniedzis ražotājs.

49.  Jāizmanto tikai aksesuārus, ko sniedzis ražotājs, pie tam nepieciešams ievērot atbilstošas instrukcijas/noteikumus, ko sniedz Instrukcija.

50.  Aizliegts pieskarties karstām biokamīna daļām.

51.  Aizliegts aizvērt biokamīnu vai tā ventilācijas spraugas, lai izvairītos no ugunsgrēka rašanās. Sienas kamīniem: kamīnu stiprināšanas pie sienas augstums var būt dažāds, bet nepieciešams ņemt vērā, ka kamīna izvietojums no 1m -1.5m virs grīdas līmeņa daudz drošāks, jo tas dod iespēju vizuāli kontrolēt liesmu un distanci līdz tai. Tad, ja kamīns izvietots zemu, cilvēks var neredzot pietuvoties ugunij bīstamā attālumā un var rasties aizdegšanās briesmas (piemēram, gara kleita vai mētelis). Šajos gadījumos rekomendē izmantot speciālus norobežojumus, kas analoģiski tiem, ko izmanto parastos kamīnos.

52.  Kamīnu jāuzstāda uz stingras horizontālas virsmas. Ja kamīns ir sienas, tad nepieciešams pārliecināties, ka tas nav novirzīts pa horizontāli un vertikāli, sienai jābūt no nedegoša materiāla. Modeļos, kam ir papildus siltuma ekrāns, nepieciešams pārliecināties, ka tas uzstādīts posmā starp kamīnu un sienu.

53.  Degļa uguns-trauku uzpilda 2/3 dziļumā vai ne vairāk, kā 2cm zem degļa augšējās malas. Esiet uzmanīgi: degvielas pārlieku daudzums, kas ir uz degļa ārējām malām, jānoslauka ar uzsūcošām salvetēm vai audumu.

54.  Iedegšanu izdara ar speciālu pagarinātu iedegšanas ierīci, pogu uz vadības paneļa vai DV pulti (ja kamīns ir automātisks).

55.  Piešķiļot iedegšanas ierīci, pietuviniet to pie uguns trauka, cenšoties, lai attālums no Jūsu galvas līdz deglim būtu maksimāli lielāks (t.i., būtu iespējami tālāk). Jo augstāka degļa un degvielas temperatūra, jo lielāka iespēja, ka notiks gāzes uzliesmojums aizdegšanas laikā.

56.  Esiet uzmanīgi, vienmēr turiet galvu maksimāli tālā attālumā no degļa, kad notiek aizdedzināšana!

57.  Pēc aizdegšanās, liesmai ir zilgana nokrāsa un tikai pēc 3-4 minūtēm liesma kļūst dzeltenīga.

58.  Ja iespējams, ļaujiet degvielai pilnībā izdegt, tas novērsīs nevēlamu atlikušās degvielas iztvaikošanu.

59.  Ja Jūs vēlaties dzēst liesmu pirms biodegviela pilnībā izdegusi, izmantojiet degļa aizveri vai biokamīna izslēgšanas pogu, ja tas ir automātiskais modelis vai bīdni, ja kamīns ir pusautomātiskais. Pagaidiet apmēram 40 minūtes, kamēr biokamīna deglis atdzisīs līdz istabas temperatūrai. Tikai pēc tam iztīriet biokamīna degvielas atlikumus. Ja sajutīsiet nepatīkamu smaku, nepieciešams izvēdināt telpas.

60.  Neaiztieciet kamīnu, nelieciet liesmas nodzēsēju vai citus nepiederošus priekšmetus uz kamīna virsējās daļas, kamīna kurināšanas laikā šīs virsmas sasniedz +80-+90С karstumu.

61.  Pēc biokamīna izmantošanas, vēlams, lai bioetanols pilnīgi izdeg, jo atstātais etanols degvielas blokā iztvaiko un veido bīstamu gāzi. Uzglabājiet bioetanolu vēsā tumšā vietā, kas nav pieejama bērniem un dzīvniekiem.

62.  Nekad nemēģiniet dzēst uguni ar ūdeni.

63.  Nepieciešams regulāri tīrīt degšanas kameru ar siltu ūdeni un mazgāšanas līdzekli. Traipu tīrīšanai izmantojiet mīkstu auduma lupatiņu, kas samitrināta ar siltu ūdeni un nedaudz mazgājamo līdzekli (ar neitrālu pH). Rekomendē regulāri tīrīt nerūsējošā tērauda virsmu.

64.  Nekad neizmantojiet kamīna tīrīšanai ķīmiskas vielas, metāla birstes, sūkļus un citus materiālus, kas var saskrāpēt virsmu. Izgatavotājs nav atbildīgs par defektiem, ko rada nepareiza kamīna izmantošana vai tā tīrīšana.

65.  Kamīns var uzsildīt telpu, bet tas nav pilnvērtīga apkures iekārta un neder pastāvīgai ilgstošai kurināšanai!

66.  Aizliegts smēķēt kamīna uzpildes laikā!

67.  Esiet ļoti uzmanīgi, uzpildot kamīnu ar degvielu. Ja degviela aizlīst garām, tas var atstāt traipus uz paklāja vai parketa. Izlieto biodegvielu jānoņem ar absorbējošu materiālu vai tīru ūdeni, lai novērstu uzliesmojumu ārpus biokamīna degšanas kameras

68.  Neuzglabājiet vairāk, kā 5 viegli uzliesmojošu šķidrumu tilpumus vienā telpā.

69.  Turiet degvielas tilpnes cieši (necaurlaidīgi) aizvērtas.

70.  Nepakļaujiet biodegvielu tiešu siltuma avotu ietekmei, piemēram, saules stari vai centrālā apkure.

71.  Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties kamīnam degšanas laikā vai, ja tas nav atdzisis.

 

Atbildības ierobežojumi

72.  Sia „Eurotop” nav atbildīga par Jums vai Jūsu vainas dēļ nodarīto kaitējumu apkārtējiem, ja nav ievērota kamīnu ekspluatācijas instrukcija. Sia „Eurotop” nav atbildīga par nepareizu kamīnu izmantošanu, kā arī ja tas netiek izmantots tā paredzētajiem mērķiem vai, ja noticis nesankcionēts remonts. Sia „Eurotop” neuzņemas atbildību par iespējamo kaitējumu, kuru produkts (izstrādājums vai prece) tiešā vai netiešā veidā varētu nodarīt cilvēkiem, mājdzīvniekiem, mantai, trešām personām. Pareiza uzstādīšana, kamīnu izmantošana atbilstoši instrukcijai, montāžas un ekspluatācijas noteikumu izpratne – tā ir vispārēja un pilnīga klienta atbildība.

73.  Precēm, pakalpojumiem, cenām un attēliem ir informatīvs raksturs un sniegtās informācijas izmantošana nerada juridiskas saistības starp lapas apmeklētājiem un tā veidotājiem. Tā kā preču ražotāji nemitīgi strādā pie savas produkcijas uzlabošanas, mēs nevaram garantēt informācijas pilnīgu precizitāti. Visas cenas noradītās ar PVN 21%.

×